Trivselregler


2006-09-13


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Allmänt: Vi som bor i flerfamiljshus skall respektera våra grannars nattro. Tänk på att inte slå hårt i dörrar, spela hög musik, snickra, borra mm mellan 21.00-07.00. Lördagar och helgdagar mellan 18.00-09.00 Naturligtvis bör man även på andra tider visa lämplig hänsyn

Rökning: Rökning i eller på allmänna utrymmen såsom entréer, trapphus och loftgångar är förbjudet. Tänk även på att rökning på balkonger kan vara störande för närmaste grannarna. Släng ej heller ut fimpar från fönster eller balkonger.

Matning av fåglar: Mata inte fåglar från eller på balkongen. Fåglarna blir lätt tama och flyger snart in och förorenar även andras balkonger. Tänk på att fågelmat på dagen blir råttmat på natten.

Rastning av hundar: Rasta hunden utanför bostadsområdet. Låt inte hunden kissa vid entrén och kan inte hunden ”hålla sig” så ta alltid upp bajset med plastpåse. Detta är självklara regler som ska följas.

Cyklar, barnvagnar: Enligt brandmyndigheten får ej utrymningsvägar vara blockerade. Cyklar, barnvagnar mm. får ej vara placerade i entréer, våningsplan eller loftgångar så att evakuering försvåras. Dessutom ökar det nedsmutsningen samt är ett hinder vid städning. Använd de utrymmen som är avsedda för förvaring av ovanstående.

Förråd: Förvara inte sådant som lätt kan bli tillhåll för ohyra i ditt källarförråd. Gamla madrasser, stoppade möbler mm. blir snart en sanitär olägenhet. Se över ditt förråd i emellanåt och kasta allt gammalt skräp.

Parkering: Parkering är ej tillåtet framför entréer och på innergårdar. Efter i eller urlastning ska bilen skyndsamt flyttas, efter 10 minuter riskerar du annars parkeringsböter. P-tillstånd kan utfärdas av någon i styrelsen vid in eller avflyttning.