Lokaler


2006-10-18


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Brf. Kolarhagen har inom området

• 22 st. lokaler.
• 107 st. bilgarage.
• 2 st. mc-garage.
• 265 st. parkeringsplatser utan värme.
• 27 st. parkeringsplatser med tak och motorvärmare.
• 97 st. parkeringsplatser med motorvärmare.
• 49 st. uthyrningsföråd.
• 1 st. transformatorstation.

2 lokaler är upplåtna med bostadsrätt.
2 lokaler hyrs av Samordnad Fastidhetsskötsel.
3 lokaler disponeras av föreningen till expedition och fritidsverksamhet.
Övriga lokaler och garage är upplåtna med hyresrätt.