Parkeringar 2017-2020


Ulf Holgersson 2008-02-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Under åren 2017-2020 har stora investeringar gjorts på parkeringsplatser. Bland annat har 43 st laddplatser för elbilar och laddhybrider färdigställts på Odensvigatan. Utöver det har det förberetts för ytterligare 72st elbilsplatser på Norrbygatan. De flesta parkeringarna har asfalterats om och fått ny linjemålning.