Hissbyte 2011


Ulf Holgersson 2008-02-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Alla hissar åtgärdades 2011.

Entreprenaden genomfördes av Kone och omfattade 10st linhissar i höghus. Samtliga hissar demonterades i sin helhet och nya geidrar, motorer, automatdörrar och hisskorgar monterades.
I 3st loftgångshus renoverades nuvarande hydraulikhissar med bla. ny inredning och automatdörrar.