Snöröjning av parkeringar

2024-01-24

Våra fastighetsskötare Warpmans har nyligen fått många samtal angående snöröjning av parkeringsplatser.
Vi påminner härmed om att det åligger nyttjanderättshavaren att ansvara för snöröjningen av en hyrd bilplats. Det inkluderar även inkluderar området precis utanför carport och garage.