Information från din bostadsrättsförening
Sök          Sökhjälp
Förstasidan
« Föreg. Nästa »

Att bo i bostadsrätt


2006-10-19

Den som bor i bostadsrätt äger tillsammans med övriga boende byggnader och marken i sin bostadsrättsförening. Man bestämmer därmed också gemensamt över ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans

Det unika med bostadsrätt är just att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnader för t ex underhåll och reparationer kan hållas nere.

En gång om året är det årsstämma, där medlemmarna får ta del av vad som har skett och vad styrelsen arbetat med under året som gått. Styrelseledamöterna väljs och ramar för den nya styrelsen kan bestämmas. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor som de vill att stämman ska behandla.

Som bostadsrättsinnehavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid.

Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Riksbyggen är ett kooperativ ekonomisk förening, som drivs utan enskilt vinstintresse. Bostadsrättföreningarna äger via Intresseföreningarna, som är en intresseorganisation för föreningarna, mer en tredjedel av andelskapitalet i Riksbyggen.

Skriv ut
Solaredge - Energi idag
Pågående arbeten

Vem ansvarar för vad?

Felanmälan

sophantering

medlemstidn

tvättstugan

Basu relax

träningslokal

Blanketter

Årsstämma

Planlösningar

Kolarhagen
Ansvarig utgivare:   Ulf Holgersson
Webmaster:   Ulf Holgersson