Brf Kolarhagen

2023-04-25

Föreningen registrerades 24/11 1955 med namnet Riksbyggen Västeråshus nr 17 och organisationsnummret 778000-5034. Tilläggsnamnet Kolarhagen tillkom 1998. Byggnaderna färdigställdes 1956-1960. Kolarhagen inrymmer både en bostadsdel samt en affärsdel (Odensviplatsen).

Bostadsdelen består av 508 lägenheter som fördelar sig på 3st 6rok, 9st 5rok, 72st 4rok, 201st 3rok, 179st 2rok och 44st lägenheter med 1rok. Dessa lägenheter fördelar sig på 4 olika hustyper med adresserna Odensvigatan 1-9, Norrbygatan 3-5 och Kumlagatan 1-11.

I affärsområdet Odensviplatsen 2-3 finns hemtjänstkontor, frisör, sjukgymnaster, öppen förskola, BVC, Dayspa med massage samt en restaurang med fullständiga rättigheter.

Organisation
Kolarhagen har en väl utbyggd organisation för att hålla en bra service till medlemmarna. Föreningen köper tjänster från Riksbyggen för ekonomisk förvaltning. Yttre och inre skötsel samt reparationer köps från Warpmans AB. Styrelsen består av 7st ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

Fritidskommittén ansvarar för relaxavdelningen, fritidslokalen, stugan, övernattningslägenheter samt arrangerar en årlig gårdsfest. Tidningen ”För 17:on” utkommer 4ggr/år med information till medlemmarna.