Tvättstugan

2023-03-28

För att få tillgång till tvättstugan behöver du en passerbricka. En sådan finns till alla lägenheter. Om passerbrickan förkommit kan ny köpas på styrelseexpeditionen för 100:-. Du kan också köpa lås till torkrummen för 200:-.

Tvättstugan är öppen från kl: 06.00-23:00 tisdagar 11.00-23.00

Ordningsregler

  • Endast två tvättillfällen får bokas i förväg
  • Av tvättmaskinerna (nr1-8) får tecknas högst fyra maskiner per gång, exempelvis maskin nr 5-6 & 7-8. Dessa kan bokas högst två pass per gång t.ex. 7.00-11.00.
  • Maskinerna nr 1 & 2 kan bokas var för sig
  • Lägenhetsnummer måste alltid antecknas vid bokning.
  • Om du inte påbörjat respektive tvättpass inom 10 minuter har annan medlem rätt att ta ditt pass
  • Färgning får ej ske i maskinerna.
  • Behå med bygel skall alltid tvättas för hand eller i tvättpåse. (Byglarna förorsakar onödiga och kostsamma driftstörningar)
  • Tvätta mattor i maskin nr 1 eller 2 som är avsedda för grovtvätt. (endast mindre modeller då större mattor kan förstöra maskinen)
  • Ta alltid bort luddet i tumlarna, skåp och torkrum efter torkning.
  • Glöm ej att städa efter dig innan du lämnar tvättstugan.

Eventuella fel skall du anmäla till fastighetsservice (se Kontakt) Lämna gärna en lapp på maskinen om felets art och att du har anmält felet.