Hissbyte 2011

2023-03-26

Under Stambyte 2007-2010 så visste vi att det skulle bli ett betydande slitage på våra redan då slitna hissar. Beslutet togs därför att hissarna skulle bytas ut direkt efter den entreprenaden, vilket också skedde under 2011.

Entreprenaden genomfördes av Kone och omfattade 10 st linhissar i våra höghus. Samtliga hissar demonterades i sin helhet och nya geidrar, motorer, automatdörrar och hisskorgar monterades.
I 3 st loftgångshus renoverades nuvarande hydraulikhissar med bla. ny inredning och automatdörrar.