Att bo i bostadsrätt

2023-03-29

Grundinformation om att bo i bostadsrätt

Den som bor i bostadsrätt äger tillsammans med övriga boende byggnader och marken i sin bostadsrättsförening. Man bestämmer därmed också gemensamt över ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans

Det unika med bostadsrätt är just att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnader för t ex underhåll och reparationer kan hållas nere.

En gång om året är det årsstämma, där medlemmarna får ta del av vad som har skett och vad styrelsen arbetat med under året som gått. Styrelseledamöterna väljs och ramar för den nya styrelsen kan bestämmas. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor som de vill att stämman ska behandla.

Som bostadsrättsinnehavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid.

Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Riksbyggen är ett kooperativ ekonomisk förening, som drivs utan enskilt vinstintresse. Bostadsrättföreningarna äger via Intresseföreningarna, som är en intresseorganisation för föreningarna, mer en tredjedel av andelskapitalet i Riksbyggen.

Att tänka på vid renovering av din lägenhet

Dessa regler har tillkommit efter dyrköpta misstag, och är till för att skydda både dig som bostadsrättsinnehavare och föreningen.

En av de största fördelarna med att vara innehavare till en bostadsrätt är möjligheten att själv få styra över standard och stil på sitt hem. Det kan gälla allt från att tapetsera om till att byta kök.

Vid felaktigt utförda renoveringar kan dock föreningen komma att kräva att du återställer/åtgärdar lägenheten. Detta brukar först uppdagas vid avflyttning och kan ställa till det rejält för samtliga inblandade parter.

Under renoveringen

Under renoveringen är det viktigt att vi visar hänsyn till våra grannar. En lapp i trappen som förvarnar om stundtals höga ljud och hur lång tid renoveringen förväntas pågå underlättar för alla. Även lägenhetsnummer, namn och telefonnummer bör stå med.

Du är själv ansvarig för anlitade hantverkare, samt att de ska vara införstådda med föreningens regler.

Störande arbete typ borrning, slipning och liknande får endast ske på vardagar 07.00-21.00. Lördagar och helgdagar mellan 09.00-18.00.

Allt nedsmutsande arbete skall ske inne i lägenheten och inte i trappuppgångar eller gårdsplaner.

Damm, färg och annan nedskräpning i trapphus skall städas efter varje arbetsdags slut.

Byggavfall/rivningsavfall får ej lämnas i föreningens miljöbodar, ej heller större mängder emballage.

Byggavfall/rivningsavfall får ej placeras i trapphus, källare eller utanför huset, ej heller temporärt. Rivningsavfallet skall transporteras bort omgående.

Tillfällig avstängning av el/vatten får endast utföras av föreningens personal.

Det här får du med säkerhet renovera

Det finns dock saker som du inte behöver något tillstånd till. Du får till exempel måla om din lägenhet utan tillstånd. Du kan också lägga om golvet om du vill det. Tänk bara på att det bör ha någon form av ljuddämpning. Inredning såsom inbyggda garderober och annat som finns i lägenheten får ändras. Du kan ta bort skåp i köket och förändra annan inredning om du vill. Du kan byta innerdörrar.

Gällande elinstallationer så får du sätta in nya uttag och dra om elen om du vill det, så länge som detta sköts av en behörig elektriker.

Det här kräver tillstånd från styrelsen

All renovering som omfattar eller påverkar föreningens gemensamma installationer samt byggnadens konstruktion måste godkännas av styrelsen innan den påbörjas. Exempel på renoveringar som kräver godkännande är flytt av eller ändring el-, vatten- och avloppsledningar, ventilationssystem och rivning eller uppsättning av väggar.

Om du känner dig det minsta osäker på om det kräver tillstånd – fråga först.

En tydlig ritning och dokumentation på den planerade renoveringen ska lämnas in till styrelsen.

Vid omfattande renoveringar kan även bygglov krävas.

När du har renoverat klart

Efter genomför renovering av el, vatten eller våtutrymme kommer styrelsen kräva intyg på att allt är fackmannamässigt genomfört. Om det passerat flera år kan det vara svårt att påvisa att allt gått rätt till och dyra besiktningar kan tillkomma. Vid skador som uppkommer på grund av felaktigt utförda renoveringar kan du som bostadsrättsinnehavare dessutom bli skadeståndsskyldig.

Ventilation

Ventilationen i lägenheten är viktig. Du får absolut inte täcka över inloppsventilerna.

Eftersom byggnadens ventilationsfläktar kontinuerligt suger ut luft från lägenheterna via frånluftsventilerna så måste naturligtvis ny luft komma in i lägenheten från annat håll. Har du du täppt till eller stängt dina inloppsventiler så sugs denna luft in genom fönsterlister, ytterdörr och i värsta fall kan du få in lukt eller matos från grannarnas lägenheter.

Vanliga frågor och svar

Får jag montera parabol?

Nej. Ingen väggfast tv-mottagare får monteras på fasad, fönster eller balkong. En extra antenn eller parabol måste stå på lös ställning.

Köksfläkt kopplad till ventilationen?

Nej. Motordriven köksfläkt får absolut inte monteras mot ventilationstrumma, då detta leder till att ditt matos trycks in i andra lägenheter. Styrelsen föredrar att du i stället monterar en spiskåpa som då inte påverkar takfläkten negativt.

Motorfläktar med kolfilter godkänns men får ej monteras så att den påverkar ventilationens kalibrering. Vid användning av kolfilterfläkt ska ventildon i på monteras på frånluftskanal. Ventilen ska vara åtkomlig för sotning och OVK-besiktning. (OVK=Obligatorisk VentilationsKontroll)

Täcka ventilationshål?

Nej. Frånluftsventilationshål i väggar in till vertikala ventilationskanaler eller tilluftsventilation i ytterväggar får ej täckas över med skåp, tapet eller annan installation utan måste hållas fria för att säkerställa byggnadens ventilation samt säkerställa möjliggörande av lagstadgad OVK-besiktning. Detta gäller även när man sänker taket. Inga tak får täcka befintliga ventilationshål. Frånluftsdon får ej bytas mot annat än likvärdig.

Riva en innervägg?

Ja, efter tillstånd. Icke-bärande innervägg får rivas, flyttas eller öppnas upp efter inhämtande av tillstånd från styrelsen.

Installera avfallskvarn?

Nej. Avloppsstammar är inte anpassade för den typen av rester. Detta godkänns inte heller av Västerås Kommun.

Flytta elcentral?

Ja, efter tillstånd. Styrelsen måste godkänna alla sådana förändringar. Behörig elektriker skall anlitas i samråd med styrelsen.

Installera tvättmaskin?

Ja, men endast i godkänt våtrum. Ej i kök!

Installera diskmaskin?

Ja. Droppskydd och fackmannamässig installation med intyg krävs.

Installera kyl eller frys?

Ja. Droppskydd erfordras under båda kategorierna.

Flytta diskbänk/vatten/avlopp till annan plats i befintligt kök?

Ja, efter tillstånd. Intyg på fackmannamässiga installationer krävs.

Flytta kök/badrum till annat rum?

Nej, det godkänns inte. Se föreningens policy för köksrenovering.

Installera golvvärme?

Ja, men endast elektrisk och installerat fackmannamässigt. Vattenburen golvvärme tillåts ej.

Installera handdukstork?

Ja, men endast elektrisk. Vattenburen handdukstork tillåts ej.

Badrum/grovkök

Det är också tillåtet att renovera badrummet eller grovköket i bostadsrätt. Du ska dock använda dig av fackmän och så får du inte flytta på golvbrunn utan tillstånd. Kontakta styrelsen vid ingrepp i tätskikt.