Kontakt & felanmälan

2023-04-11

Styrelseexpedition

Norrbygatan 5
723 42 Västerås

Tel 021-149811
Mailadress: expedition@kolarhagen.se

Öppettider för expeditionstjänst: Tisdagar 18-19.00 och torsdagar 10-11.00. Vi har stängt under juli månad samt mellan jul och nyår.

På tisdagkvällarnas expeditionstjänst finns en styrelseledamot på plats.

Felanmälan

Via vår växel på 021-149811. Välj knappval 2.

Du kan också lämna felanmälan via formuläret. OBS: Felanmälan som lämnas via formuläret hanteras enbart på kontorstid. Brådskande ärenden måste därför rapporteras via telefon.

Felanmälan vid nödsituation
OBS: Jour får endast användas vid brådskande fall och nödsituationer. Det är saker som är av sådan art, att om de inte åtgärdas så kan det förvärras. Exempel:

  • Brand (Ring 112 för akuta situationer!)
  • Översvämning
  • Ras, t.ex. omedelbar risk för snöras
  • Glas, t.ex. krossade entrerutor eller krossad glasruta i lägenhet med risk för fara
  • Trasiga huvudsäkringar
  • Stopp i huvudavloppsstam
  • Stopp i toastolens avloppsstam
  • Låsproblem, t.ex. att du inte kommer in i din lägenhet eller trapphus

Detta betyder att fel som kan vänta till att åtgärdas närmaste vardag inte omfattas av Fastighetsjouren.

Missbruk av denna tjänst debiteras Bostadsrättsinnehavaren.