Arkiv

Lediga garage

2024-02-06

Det finns 6 stycken lediga garage i lofthusen på Odensvigatan. Dessa ligger på 13 kvm och du delar med en

Snöröjning av parkeringar

2024-01-24

Våra fastighetsskötare Warpmans har nyligen fått många samtal angående snöröjning av parkeringsplatser. Vi påminner härmed om att det åligger nyttjanderättshavaren

Bortgång i styrelsen

2024-01-12

Styrelsen vill meddela att vår tidigare ordförande och nu senast suppleant Elisabet Norgren har avlidit. Elisabet har varit i föreningens

Kvarlämnade motorvärmarkablar

2023-12-11

Vi påminner härmed om att det är förbjudet att lämna motorvärmarkablar anslutna i motorvärmarstolparna när de inte används. Risken finns

Mötesplatsen

2023-12-07

Vill du lära känna dina grannar eller bara umgås och ta en fika. Det bjuds på kaffe och bulle.  Stugan

Årsredovisning 2022

2023-05-09

Nu har årsredovisningen för 2022 laddats upp under årsredovisningar Där hittar du även kallelsen till årsstämman samt de motioner som