Kvarlämnade motorvärmarkablar

2023-12-11

Vi påminner härmed om att det är förbjudet att lämna motorvärmarkablar anslutna i motorvärmarstolparna när de inte används. Risken finns annars att barn börjar leka med den.

Kvarlämnade motorvärmarkablar kommer att tas om hand och får sedan hämtas ut på styrelseexpeditionen. Mer information finns att läsa hos Elsäkerhetsverket på https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/produkter/bilvarmare/