Sopsortering

2023-03-28

En påminnelse om att varje felsorterad soppåse som kastas leder till en extradebitering för föreningen på 500 kr. I kompostkärlet får endast kompostpåsar i papper kastas.

Vi kan alla bidra till att tänka på miljön och samtidigt hålla nere föreningens kostnader.