Entreprenadcontainrar

2023-03-22

Vi vill påminna om att det är strikt förbjudet att slänga hushållssopor eller annat avfall i entreprenörernas containrar. De får enbart användas av entreprenörerna, utan undantag.