Arkiv

Kvarlämnade motorvärmarkablar

Vi påminner härmed om att det är förbjudet att lämna motorvärmarkablar anslutna i motorvärmarstolparna när de inte används. Risken finns

Mötesplatsen

Vill du lära känna dina grannar eller bara umgås och ta en fika. Det bjuds på kaffe och bulle.  Stugan

Årsredovisning 2022

Nu har årsredovisningen för 2022 laddats upp under årsredovisningar Där hittar du även kallelsen till årsstämman samt de motioner som

Boule!

Nu när värmen kommer spelar vi boule framför Kumlagatan 3 tisdagar 14-16. Efter en timmes spel så tar vi fikapaus.

Cykelrensning

Då det börjar bli ganska många cyklar i våra cykelförråd så genomför vi nu en cykelrensning. Detta påbörjades vecka 16

Sopsortering

En påminnelse om att varje felsorterad soppåse som kastas leder till en extradebitering för föreningen på 500 kr. I kompostkärlet

Entreprenadcontainrar

Vi vill påminna om att det är strikt förbjudet att slänga hushållssopor eller annat avfall i entreprenörernas containrar. De får enbart